Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Číslo jednací UZSVM/ONJ/1120/2022-ONJM
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice
Adresát Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.03.2022
Vyvěšeno do 02.01.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.03.2022 10:21:43
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do