Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Číslo jednací 12095/2021/Ves2
Zodpovídá Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek
Původce Městský úřad Příbor
Adresát MÚ Příbor OOSČ
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.09.2021
Vyvěšeno do 15.10.2070
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.09.2021 13:22:16
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do