Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Informace o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Adresát Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.04.2021
Vyvěšeno do 12.05.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.04.2021 07:47:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do