Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Nařízení
Název Nařízení č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce MÚ Kopřivnice Bartošák
Adresát MÚ Kopřivnice Bartošák
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.03.2021
Vyvěšeno do 31.12.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.03.2021 12:05:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do