Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Informace o umístění sběrných boxů Finančního úřadu pro MSK
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Finanční úřad pro MSK, Na Jízdárně 3, 70900 Ostrava 9
Adresát Finanční úřad pro MSK, Na Jízdárně 3, 70900 Ostrava 9
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.03.2021
Vyvěšeno do 31.12.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.03.2021 07:57:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do