Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Bj - NIV - Příbor- žádost o vyvěšení na úřední desku
Číslo jednací UZSVM/ONJ/1141/2021-ONJM
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice
Adresát Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.02.2021
Vyvěšeno do 31.12.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.02.2021 09:48:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do