Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Adresát Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.02.2021
Vyvěšeno do 11.05.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.02.2021 08:03:37
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do