Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení
Název Sdělení k dočasnému přestěhování úřadu
Číslo jednací 5111/2020/Lip
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Městský úřad Příbor
Adresát Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258 Příbor
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.04.2020
Vyvěšeno do 31.08.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.04.2020 07:43:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do