Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Opatření obecné povahy
Číslo jednací 18918/2019-MZE-16212
Zodpovídá Odbor organizační a správních činností
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.04.2019
Vyvěšeno do 02.01.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.04.2019 08:11:25
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do