Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Usnesení rady Usnesení z 6. schůze RM konané v mimořádném termínu 2157/2019/Lip Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 2019-02-14 00:00:00.0
Pozvánky Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města 2155/2019/Boh Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 2019-02-13 00:00:00.0
Výroční zprávy Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 1958/2019/K.Simeck Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 2019-02-11 00:00:00.0
Rozpočet zveřejnění RO č. 9 na rok 2018 1897/2019/Ne Odbor finanční Městský úřad Příbor 2019-02-11 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení o výběrovém řízení na úřední desce UZSVM/ONJ/846/2019-ONJM Odbor organizační a správních činností Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice 2019-02-07 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Bj - Kopřivnice p.č. 160/1, 160/3 - žádost o zveřejnění na úřední desce UZSVM/ONJ/789/2019-ONJM Odbor organizační a správních činností Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice 2019-02-06 00:00:00.0
Usnesení rady Usnesení 5. RM ze dne 29.01.2019 1477/2019/K.Simeck Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 2019-02-01 00:00:00.0
Oznámení Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech 00005/2019 Odbor organizační a správních činností Český statistický úřad, Na padesátém č.p. 3268/81, 10000 Praha 10 2019-02-01 00:00:00.0
Majetkové záměry města nebo obce Písemnost ke zveřejnění 808/2019/Hab Odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor 2019-01-17 00:00:00.0
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Příbor - žádost o zveřejnění na úřední desce města oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 013310/2019/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2019-01-11 00:00:00.0
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Příbor - žádost o zveřejnění na úřední desce města oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 010567/2019/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2019-01-10 00:00:00.0
Ostatní Pořadník do Domů s pečovatelskou službou v Příboře na I. pol. 2019 15022/2018/Ro Odbor sociálních věcí Městský úřad Příbor 2018-12-20 00:00:00.0
Ostatní Zveřejnení na úřední desce 12973/2018/No Odbor rozvoje města Městský úřad Příbor 2018-11-05 00:00:00.0
Majetkové záměry města nebo obce Pořadník pro přidělení obecních bytů 11401/2018/No Odbor rozvoje města Městský úřad Příbor 2018-10-22 00:00:00.0
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Prchalov - oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 459194/2018/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-10-10 00:00:00.0
Veřejné vyhlášky Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě UZSVM/ONJ/5981/2018-ONJM Odbor organizační a správních činností Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice 2018-08-21 00:00:00.0