Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Volby Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 5654/2019/Pli Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 18.04.2019
Veřejné vyhlášky veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý MSK 55914/2019 Odbor organizační a správních činností Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771/117, 70200 Ostrava 2 17.04.2019
Dražby, exekuce 120 EX 2112/15-174-Usn. zrušení dražby,175-Žádost o zveřejnění Odbor organizační a správních činností Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č.p. 836, 33901 Klatovy 1 17.04.2019
Dražby, exekuce Usnesení o oznámení DR Odbor organizační a správních činností Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2 17.04.2019
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 5454/2019/Lip Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 15.04.2019
Majetkové záměry města nebo obce Oznámení občanům o odprodeji vyřazeného zařízení 5443/2019/Ga Odbor finanční Městský úřad Příbor 15.04.2019
Volby Informování o počtu a sídle volebních okrsků 4982/2019/Pli Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 08.04.2019
Výběrová řízení personální Výběrové řízení č. 1/2019 4994/2019/Lip Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 08.04.2019
Majetkové záměry města nebo obce Zveřejnění záměru - pronájem 4889/2019/Hab Odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor 08.04.2019
Usnesení rady Usnesení z 9. schůze RM, která se konala 02.04.2019 4876/2019/jmalik starosta Městský úřad Příbor 04.04.2019
Majetkové záměry města nebo obce Zveřejnění záměru pronájmu 4861/2019/Hab Odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor 04.04.2019
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 Odbor organizační a správních činností Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Žádost o zveřejnění na ÚD - nález č. 12/2019 4870/2019/Ves Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 04.04.2019
Veřejné zakázky Oprava povrchu chodníku v parku 4848/2019/Ši Odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor 04.04.2019
Oznámení Program Dědictví 2019 4732/2019/Ša Odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor 04.04.2019
Ostatní Informace zdravotnické záchranné služby MSK - FIRST RESPONDER 4671/2019/Lip Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 02.04.2019
Majetkové záměry města nebo obce Pořadnik pro přidělení obecnich bytů 1+1 a 2+1 na období od 01.04.2019 do 30.09.2019 3561/2019/St Odbor rozvoje města Městský úřad Příbor 01.04.2019
Výběrové řízení Vyhlášení výběrového řízení 4382/2019/Lip Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 27.03.2019
Oznámení Výzva k podání návrhů na Ceny obce a čestné občanství 4128/2019/Hlo Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 25.03.2019
Oznámení PP 81492/3001 žádost o zveřejnění - město Příbor MF-30191/2018/7208-3 Odbor organizační a správních činností Ministerstvo financí, Letenská č.p. 525/15, Praha 1, 11800 Praha 011 14.03.2019
Ostatní Bj - NIV - Příbor - žádost o vyvěšení na úřední desce UZSVM/ONJ/1409/2019-ONJM Odbor organizační a správních činností Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice 01.03.2019
Výroční zprávy Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 1958/2019/K.Simeck Odbor organizační a správních činností Městský úřad Příbor 11.02.2019
Oznámení Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech 00005/2019 Odbor organizační a správních činností Český statistický úřad, Na padesátém č.p. 3268/81, 10000 Praha 10 01.02.2019
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Příbor - žádost o zveřejnění na úřední desce města oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 013310/2019/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 11.01.2019
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Příbor - žádost o zveřejnění na úřední desce města oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 010567/2019/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 10.01.2019
Ostatní Pořadník do Domů s pečovatelskou službou v Příboře na I. pol. 2019 15022/2018/Ro Odbor sociálních věcí Městský úřad Příbor 20.12.2018
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Prchalov - oznámení o ustanovení opatrovníka SPU 459194/2018/Mi Odbor organizační a správních činností Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 10.10.2018